Anmälningsblankett - Stall Callimac

Search
Go to content

Main menu:

Anmälningsblankett

ANMÄLNINGSBLANKETT RIDLÄGER/KURS

Jag anmäler mig (elevens namn):______________________________________________
För deltagande i ridläger under tiden ______/_______ - _______/________ 201
3 enligt ridlägrets prosepekt, med inriktning på ______________________________ (typ av läger).

Reservdatum, om ovanstående datum är fullbokat/inställt:_______/_______-______/_____ 201
3.

Min adress:_____________________________________________________________
Postadress:______________________________________________________________
Hemtelefon:____________________     Mobiltelefon:_________________________
Personnummer:___________-_______ Längd:________cm  Vikt:________kg   
Regelbunden ridvana:_____________år      Ungefärlig nivå:___________________________

Övernattningsläger: Ja/Nej
Dagridläger: Ja/Nej

Vaccinerad mot stelkramp år:_______
Simkunnig: Ja/Nej

Medtages egen ponny/häst: Ja/Nej

Om du vill rida på våra hästar, Fyll i nedanstående:
Önskvärda egenskaper hos lägerhäst:___________________________________________________________________
(Frivilligt) Önskemål om häst:______________(1:a val), ________________(2:a val), ______________(3:e val).)

Om egen häst medtages, fyll i nedanstående:
Ålder:______år    Mankhöjd:_________cm  Ras:__________________     Kön: Sto/valack
Utbildningsståndpunkt:________________________________________________________
Kan gå i hage med andra hästar: Ja/Nej
Önskar uppstallning: Ja/Nej  
OBS! Eget foder och strö ska medtagas om du har med dig egen häst.

Övriga upplysningar och önskemål:_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Målsman ansvarar för att deltagaren är olycksfallsförsäkrad. Arrangören har ansvarsförsäkring.

Betalning
Samtidigt med denna anmälan ska anmälningsavgift på 800 kr betalas. Resterande del av ridlägeravgiften förbinder jag mig erlägga senast 3 veckor innan ridlägret börjar. Inbetalning ska ske till bg 5462-6452 Callimac.


Avbeställning gjord av elev/målsman
1. Vid eventuell avbeställning före 3 månader innan lägerstart, återbetalas anmälningsavgiften till hälften. Återbetalning sker inom 14 dagar.         
2. Avbeställes lägervistelsen senare än 3 månader innan lägerstart, men före 15 maj är anmälningsavgiften förverkad. Sker avbeställningen senare än 15 maj, förbinder jag mig att senast 14 dagar före första lägerdagen, erlägga hälften av resterande lägeravgift.
3. Vid återbud mot läkarintyg som styrker förhinder att deltaga i läger under anmäld tid gäller: - sker återbud mellan 15 mars och 15 maj återbetalas en tredjedel av anmälningsavgiften, - sker återbud senare är anmälningsavgiften förverkad, men resterande lägeravgift debiteras ej.
4. Vid avbeställning har jag alltid rätt att överlåta lägerplatsen till annan person som uppfyller ålder, ridkunnighet etc, oberoende av tidpunkt. Betalningsskyldigheten övergår då på denna person, så snart denne insänt ny anmälningsblankett försedd med elevs/målsmans underskrift, till lägerarrangören.

Avbruten lägervistelse m m
Avbryter elev påbörjat ridläger pga sjukdom eller annan orsak – som arrangören ej kan hållas ansvarig för – återbetalas 10% av gällande dagskostnad per icke utnyttjad lägerdag = matpengar.
Arrangörens inställande av läger
Skulle oförutsedda händelser inträffa, som medför att arrangören inte kan fullfölja sina åtaganden – inställd verksamhet eller dylikt – återbetalas inbetald avgift i sin helhet eller den del som eventuellt återstår vid avbruten lägerperiod. Återbetalning sker inom 30 dagar.


Jag vitsordar lämnade uppgifter, godkänner gällande kursavgift och accepterar inbetalnings- respektive återbetalningsförfarandet enligt ovanstående.Ort och datum:____________________________________________________


Underskrift (målsmans underskrift för omyndig):_________________________________________________________________


OBS! Kopia av denna anmälan ska bibehållas av kursanmälaren = elev/målsman

OBS! Eventuell avbeställning ska vara skriftlig och bör ske i rekommenderad brevförsändelse.
 

 
 
Back to content | Back to main menu